Những mẫu giày dép có thể được sử dụng bởi cả bé nam và bé nữ.